van marinushof leonbergers
enter

 25 januari 2018 heeft Thaigo Tiara gedekt
We hopen dat ze nogmaals samen een nestje zullen krijgen
 de stamboom zal dus dezelfde zijn als van het C nest   zie fokplannen
 
inmiddels heeft de echo aangetoond dat ze niet zwanger is
we proberen het de volgende loopsheid nogmaals