van marinushof leonbergers
enter

 We hopen dat Tiara en Thaigo nogmaals samen een nestje zullen krijgen .
 Als alles goed gaat zal ze de eerste helft van juni 2017 gedekt worden.
de stamboom zal dus dezelfde zijn als van het C nest   zie fokplannen